Navigácia

Počet návštev: 111569

DFS Ragačinka

 

Streda 16. 1. 2019

Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 16.1.2019)
Patrik Fischer (8. A)
Kristína Koryťáková (2. A)
Kristína Krížanová (6. A)
Pozajtra (Piatok 18.1.2019)
Rozália Botošová (2. A)
Anton Hajdúch

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Hrušov
  99142 Hrušov č. 497
 • +421 x 911 835 811
 • Pozvánka na celoškolské a triedne rodičovské združenie

  Milí rodičia, dovoľujeme si Vás pozvať na celoškolské rodičovské združenie,

  ktoré sa uskutoční v pondelok, 14. januára 2019 o 14:30 hod.

  v jedálni ZŠ s MŠ Hrušov, 497.

  Program: voľby do rady školy z radov rodičov.

  Mgr. Zoltán Brezovský

  riaditeľ školy

 • Školská knižnica ZŠ s MŠ Hrušov

  získala v roku 2018 prostredníctvom projektu

  „Spoznávajme našu históriu“

  finančné prostriedky na nákup novej literatúry.

  Doplnenie knižničného fondu z verejných prostriedkov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

 • Pozvánka na celoškolské a triedne rodičovské združenie

  Milí rodičia, dovoľujeme si Vás pozvať na celoškolské rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok,

  20. septembra 2018 o 14:30 hod.

  v jedálni ZŠ s MŠ Hrušov, 497.

  Mgr. Zoltán Brezovský

  riaditeľ školy

 • Základná škola s materskou školou Hrušov, 497, 991 42 informuje o voľnom pracovnom mieste.

  Voľné pracovné miesto: odborný zamestnanec – sociálny pedagóg

  Úväzok: 100 %

  Nástup: od 03.09.2018

  Požadované podmienky:

  - dokumenty o splnení kvalifikačných predpokladov pre výkon práce odborného zamestnanca – sociálny pedagóg.

  - životopis.

  Žiadosť s uvedenými požadovanými dokladmi doručte na adresu Základná škola s materskou školou Hrušov v zalepenej obálke označenej „výberové konanie – sociálny pedagóg“ do 20.08.2018 do 12.00 hod.

 • Základná škola s materskou školou Hrušov, 497, 991 42 informuje o voľnom pracovnom mieste.

  Voľné pracovné miesto: odborný zamestnanec – školský špeciálny pedagóg

  Úväzok: 100 %

  Nástup: od 03. 09. 2018

  Požadované podmienky:

  - dokumenty o splnení kvalifikačných predpokladov pre výkon práce odborného zamestnanca – školský špeciálny pedagóg.

  - životopis

  Žiadosť s uvedenými požadovanými dokladmi doručte na adresu Základná škola s materskou školou Hrušov v zalepenej obálke označenej „výberové konanie – školský špeciálny pedagóg“ do 20.08.2018 do 12.00 hod.

 • O Z N A M

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje rodičom detí, že z organizačných dôvodov bude dňa 07.05.2018 t.j. pondelok

  riaditeľské voľno.

  08.05.2018 je štátny sviatok.

  Deti nastupujú do školy v stredu – 9. 5.2018.

  Počas týchto dní nebude prebiehať vyučovanie a nebude v prevádzke ŠKD, MŠ, ŠJ.

 • Zmeňme spolu piatok 13. na lepší deň, Deň narcisov

  Deň narcisov je jedinou verejnoprospešnou finančnou zbierkou Ligy proti rakovine. V uliciach miest a obcí Slovenska prebieha len jeden deň v roku.

  Deň narcisov sa tento rok nesie v znamení Zmeňme spolu piatok 13. na lepší deň, Deň narcisov

  V piatok, 13. apríla 2018, Vás v našej škole oslovia dobrovoľníci Ligy proti rakovine v svetlomodrých tričkách so zapečatenými pokladničkami, vaši spolužiaci a ponúknu Vám žltý narcis – kvet symbolizujúci samotnú zbierku, ale i morálnu pomoc a spolupatričnosť s tými, ktorí s ochorením bojujú.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Hrušov
  99142 Hrušov č. 497
 • +421 x 911 835 811

Fotogaléria